Returner din printers toner gratis

Mange tror at en af de store miljøsyndere er papir. Men det er faktisk ikke tilfældet. Der er ikke meget belastning på miljøet for at printe dokumenter og lignende. Stort set al papir og emballage er i dag FSC-certificeret. Og printer producenterne ved også at hele verdens øjne er rettet mod dem, hvorfor at de er meget opmærksomme på det.
Kabinetterne til de fleste kopimaskiner er i dag lavet af genbrugsplast og elektronikken i dem er så vidt muligt også lavet af genanvendelige materialer. Den store synder har tidligere været toner og deres beholdere. Især fordi at kopimaskinerne ikke kan tømme patronerne helt, og der derfor altid er lidt spild i form af en rest, som er blevet smidt ud. Men sådan er det ikke længere. Især amerikanske Xerox har gjort meget ud af at komme dette til livs. Så hvis man ejer en Xerox print og/eller kopimaskine, så er der ofte en serviceaftale på maskinen. De kan desuden købes ved f.eks. HansenPrint i Esbjerg. Med en sådan aftale kan man få tilsendt det som Xerox kalder en “EcoBox” – ganske gratis. Denne boks fylder man så op med brugte tonerpatroner og printerens affaldsbeholder for maskinens overskydende toner – og når den er fyldt kan man kvit og frit sende den til Xerox, der så genanvender en stor del af boksens indhold.

Produktionen er mere miljøvenlig end nogensinde
Som tidligere nævnt ved Xerox og alle de andre producenter godt at de skal være med på den grønne bølge. Derfor har de iværksat en lang række tiltag, som skal hjælpe med at sænke deres klimaaftryk. Det gør de blandt andet ved at alle tonerpatroner er lavet af genbrugsplast. Print industrien er nødt til at påtage sig noget ansvar for at beskytte klimaet. Derfor gør vi Xerox også deres CO2-aftryk mindre ved at reducere energiforbruget i deres produktionsanlæg, ved at investere i produkttyper, der sparer energi og reducerer udledningen af drivhusgasser, og ved at tilbyde deres kunder digitale multifunktionsprintere og energibesparende løsninger. I 2008 blev Xerox’s farvetonerfabrik i Dundalk certificeret efter energiledelsessystemet ISO 50001.
Xerox rapporterer til CDP, et investorledet projekt, der opfordrer virksomheder til at informere om de risici og muligheder, som klimaforandringer udgør for virksomheden, samt gøre rede for drivhusgasemissioner og reduktionsstrategier.

Håndtering af kemikalier
Xerox har i mange år arbejdet for at minimere anvendelsen af farlige stoffer i deres produkter. Som led i at nå dette mål anvender de strenge, interne normer og har indført krav til deres leverandører med hensyn til anvendelsen af kemikalier i Xerox-produkter, -komponenter og -forbrugsstoffer.
Xerox holder desuden streng kontrol med kemikalieindholdet i sine forbrugsstoffer (toner og papir), hvilket yderligere begrænser anvendelsen af stoffer. Alt sammen til fordel for vores alle sammens klode.