Det kan være abstrakt og svært at forholde sig til, når man som barn får at vide, at affald skal i skraldespanden – og ikke i en hvilken som helst, men det skal sorteres efter metal, glas og så videre. For hvorfor skal det det? Svar som ”det skal det for at passe på vores natur” er rigtige men måske lige så abstrakte for barnet, for hvad vil det sige? ”Gør det virkelig en forskel, at jeg hver dag omhyggeligt bruger tid på at sortere affaldet, selvom der var sjovere ting, jeg hellere ville bruge tiden på?” tænker de måske. Så hvad gør man så for at lære sit barn om bæredygtighed på en måde, der ikke blot er noget, de skal, fordi mor siger, men fordi de selv er motiveret for det?

 

Som mennesker er vi glade for de nemmeste løsninger, og børn er ingen undtagelse. Det er derfor vigtigt at give dem en viden, der løfter bæredygtighed og den grønne tankegang fra ”fordi mine forældre siger det” til ”fordi JEG synes, det er vigtigt!”. Ellers kan det være svært for dem at se fidusen i at skulle putte plastikposen i lommen og bøvle med at finde en skraldespand senere, i stedet for bare at vælge den nemmeste løsning: at lade den flyve med vinden.

Løsningen er at give barnet et forhold til naturen, så motivationen f.eks. er at passe på skovspurven hjemme ved foderbrættet i haven, eller at passe på krabberne, som de så på sommerferien. Det er nemmere at forstå, at plastikposen kan ende i havet, hvis de slipper den i stedet for at smide den ud, så krabberne kan blive vinklet ind og dø af sult, eller at skovskaden kan komme til at spise kapslen fra sodavanden, der bare blev efterladt i græsset, og få ondt i maven eller blive kvalt.

 

Specielt havene er den helt store skraldespand mange steder, så det er vigtigt, at vi gør ekstra meget for at passe på dem. Og hvilken bedre måde at skabe et forhold til vandet og livet under overfladen for dit barn end ved at tage dem med ud at opleve det? Hos VisionKayak kan I sammen gå på opdagelse i livet under overfladen – uden at skulle finde snorkleudstyret frem eller skulle i vandet i det hele taget. Her kan I nemlig booke en oplevelse i helt gennemsigtige glaskajakker, der fungerer som enorme vandkikkerter. På den måde kan I opleve ålegræsset bølge, blåmuslingebankerne der renser Limfjorden, krabber der piler over fjordbunden, fjordrejer, nøgensnegle, søanemoner og småfisk. Alt sammen noget, der er dybt afhængig af, at vi passer godt på vores natur, genbruger hvad der kan genbruges og skaffer alt andet bort på en forsvarlig måde.

 

Læs mere om turene, book jeres pladser nu og skab et forhold til naturen på www.visionkayak.com/ture