Det kan måske lyde mærkeligt, men der er faktisk regler der skal overholdes når du skal have sat nyt hegn op i din have eller andre af dine udearealer omkring dit hus.

Det er vigtigt at man overholder naboretten, som er en række regler der sætter reglerne for hvor meget gene dig og din nabo skal kunne tåle fra hinanden.

Der er ikke som sådan en liste med regler og love om gener fra naboen, så der foretages altid en konkret vurdering af den enkelte situation.

Men der er alligevel nogle regler omkring hegn i haven, der skal overholdes.

Der kan være tale om tre forskellige måder at opfører hegn på:

Fælleshegn, der står i skelet mellem dig og din nabos grund.

Her skal dig og din nabo være enige om opsætningen eller ændringer af hegn der står på skellet.

Egne hegn, står langs skellet på din egen grund, dog maksimalt 1,75 meter tæt på skellet til din nabo.

Når der ikke er tale om et fælleshegn, har du pligt til at give din nabo besked mindst en måned før du ændrer, ombygger eller piller hegnet ned. Også selvom det er hegn der står inde på din egen grund.

Indre hegn, kan være hegn der ikke følger skellet til din nabo eller som står længere inde på din grund end 1,75 meter fra skellet til din nabo.

I dette tilfælde har du ikke pligt til at informere din nabo om ændringer på hegnet, da det er så langt inde på din egen grund.

Derudover findes der forskellige typer hegn der kan opføres.

Her er det selvfølgelig vigtigt at du og din nabo bliver enig om hvilken type hegn i sætter op, når der skal opføres nyt hegn, som et fælleshegn.

Ydermere skal i vurdere om der skal en låge i det hegn i vælger at sætte op sammen.

Forskellige typer hegn

Når man snakker hegn, tænker de fleste på et godt gammeldags plankeværk.

Men der findes faktisk flere forskellige typer hegn, der indgår i hegnsloven.

Der findes det levende hegn, som i langt de fleste tilfælde er en hæk, buske, blomster eller andet beplantning.

Der findes også det velkendte hegn, som er opført i træ. Altså det vi kender som et plankeværk. Der kan være forskellige måder at opfører hegn af træ.

Ydermere findes der hegn i metal. Det kan være hønsenet, metallåger eller andre former for hegn i metal.

Derudover findes der hegn af sten. En murstensvæg er nok det mest velkendte hegn af sten. Men her kan der også være tale om en stensætning eller store kampesten, der bruges som hegn.

Hvad siger hegnsloven

Hegnsloven fortæller noget om hvor du må placere hegnet, hvor højt det må være, hvordan udgifterne til hegnet skal fordeles og hvordan dig og din nabo afgøre uenigheder om hegnet.

Det er derfor en god ide at sætte sig ind i regler og love inden du sætter et nyt hegn op mellem dig og din nabo.

Vores råd er at du snakker og bliver enig med din nabo inden du går i krig med at sætte dit nye havehegn op.