REGREEN

ReGreen Gardens

Med ReGreen Gardens ønsker vi at skabe bæredygtige rammer, der kan skabe miljøer

til ophold, samtale, undervisning og læring. Her kan det grønne affald genanvendes

som næring til smukke haver med luftrensende eller spiselige planter, og vi kan lære

om hvordan værdien af genbrug af vores grønne ressourcer kan være fysisk, smuk og supplere arbejdet med bæredygtige tiltag i virksomheder, kommuner og institutioner.

 

Vi har sat fokus på 4 koncepter; ReGreen Office henvendt til virksomheder, storcentre, hoteller og restaurationer, ReGreen Urban der sætter fokus på grønne kredsløb i byens mange rum, ReGreen Living der giver dig mulighed for at genanvende dit grønne affald på din altan og lave dit eget næringsrige kompostjord til grønsager og blomster, og ikke mindst ReGreen Learning som sætter læringsmiljøer i centrum, hvor både undervisning og de fysiske rammer går op i en højere enhed.

ReGreen Office

Hvordan kan virksomheder sætte fokus på genanvendelse af affald, grønne kredsløb og cirkulariet internt i virksomheden. ReGreen Office er henvendt virksomheder, der gerne vil synliggøre deres grønne profil både internt til medarbejdere og eksternt til kunder. Gennem en ReGreen garden kan en enkelt fraktion som kaffegrums genanvendes lokalt til at næring til have eller til medarbejder-events.

 

ReGreen Gardens er ikke blot en have med et grønt miljø i virksomheden som kan skabe rammerne for at italesætte, hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed gennem oplæg, events, møder og lign. Et såkaldt "Green - corner” - speakers corner for bæredygtighed

ReGreen Urban

Hvordan kan vi håndtere og synlige vores grønne ressourcer som vores grønne affald i byens rum samtidig med at skabe nogle spændende og bæredygtige miljøer til ophold og bevægelse.

Med Regreen Urban har vi testet nogle former for byrumsmøbler og byhaver, hvor hele kredsløbet fra affald til jord og til dyrkning og begrønning er tilstede.

 

Eksempelvis som I Torvehallerne, hvor de har kombineret byrumsmøbler med kompostering, så du kan drikke din kaffe mens kaffegrums kompostere under dig.

ReGreen Living

Kan du forestille dig et smukt siddemøbel kombineret med dit eget affaldssystem på din altan, hvor du kan lave dit eget næringsrige jord af dine grønt rester som kaffe og frugtskralder til grønne omgivelser og dyrkning, hvor du bor.

 

Med ReGreen Living kan du skabe dit eget grønne kredsløb på din altan, hvor du og din familie kan lære om hvordan eks. gulerodstoppen og skralderne kan blive til kompostmuld og bruges igen til

at dyrke nye grønsager i.

ReGreen Learning

Kan man lære om bæredygtighed og genbrug, og dermed ændre adfærd i et miljø der i sig selv eksemplificerer et grønt kredsløb? Med ReGreen Learning ønsker vi at skabe et grønt rum for undervisning og events om bæredygtighed.

 

Hvor fysiske miljøer både indendørs såvel som udendørs skaber rammer for involvering og inddragelse af elever, studerende og medarbejdere omkring sæsonen i haven og kredsløbet fra affald til jord til bord samtidig med at perspektivere til nogle større bæredygtigheds dagsordenener bl.a. FN’s 17 verdensmål. ReGreen Learning er både fysiske rammer og en række workshops og forløb med fokus på læring om cirkulariet, genanvendelse af ressourcer og grønne rum.

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S