Skoler komposterer #2 Den Grønne Friskole

Skoler der komposterer #2

- Den Grønne Friskole

For Den Grønne Friskole på Amager er kompostering en naturlig del af skolen, hvor eleverne hver dag frasorterer deres grøntaffald som bananskralder og æbleskrog til kompos-tering. Komposten bruges til skolehaven og på skolens grønne områder og er en integreret del af undervisningen. Kompostbudene har udlånt kompostbeholdere, hjulpet med at vedligeholde og undervist i kompostering

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S