Skoler komposterer #1 - Islandsbrygge

Skoler der komposterer #1

- Islandsbrygge Skole

Islandsbrygge skole i København har i løbet af et skoleår indsamlet grønt affald fra klas-selokalerne, og kom-posteret det i skolegården, så kom-posten kunne bruges til deres skolebede. Kom-postbudene underviste i forløbet “De Små Kom-postbude”, hvor elever og lærer blev indført i hvordan man kan sortere, hvad der kan komposteres, hvordan man vedligeholder kom-post, og hvordan den kan bruges efterfølgende. Eleverne har været med til at vedligeholde komposten som en del af deres ugentlige opgaver.

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S