Børnehaver i Valby komposterer og laver haver

Børnehaver i Valby komposterer og laver børne-haver

Som del af et intitiativ omkring læring om dyrkning og køkkenhaver i børnehaver udviklet af Rikke Vestergaard og støttet af Friluftsrådet har Kompostbudene været med at at undervise og igangsætte kompostering i 3 børnehaver i Valby og involveret både børn, ansatte og personale i køkkener til at genanvende deres grønne affald lokalt til deres køkkenhave.

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S