Copenhagen cooking

Copenhagen cooking

- event-kompostering med Mændendes Hjem

Under dette års (2016) Copenhagen Cooking ved Øksnehallerne af-holdte Kompostbudene workshops omkring kompostering i byen og have en stand med for-midling omkring forskel-lige aspekter af kom-postering. Samtidig indsamlede kompost-bude (brugere af Cafe Dugvad) i samarbejde med Cafe Dugvad og Mændendes hjem rester fra Årstiderne og Frugt-formidlingen til kompos-tering og begrønning i byrummene omkring Øksnehallerne.

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S