VORES VISION

Vores vision

- fra affald til jord til bord til affald...

Vi i Kompostbudene arbejder for at gøre kompostering let, tilgængelig og ikke mindst sjovt. Vi ønsker en by, hvor man genbruger sine ressourcer lokalt til at dyrke i og begrønne sin by i

 

fællesskab med sine naboer eller i sit kvarter. Vi ønsker gennem formidling, viden og tests at vise hvordan man gør, og nå ud til så mange mennesker i byen som muligt - både på skoler, i børnehaver, hvor vi bor, og hvor vi arbejder.

 

Hvorfor?

Vi danskere er et af de folk i verden, der producerer mest affald pr. indbygger, og ved at kompostere kan man reducere sit husholdningsaffald med op til 30 %. Ved at sortere får vi større indblik i, hvor meget affald vi producerer, vores madspild, og hvad vores kost består af. Ved at synliggøre de biologiske processer kan vi og vores børn lære om kredsløbet fra affald til mad.

 

Ved at genbruge det grønne affald lokalt i stedet for at brænde det, kan vi være med til at mindske udledning af CO2. Vigtige og ressourceknappe næringsstoffer som fosfor bliver ført tilbage til jorden, og går tilbage til kredsløbet.

 

Komposten kan bruges som vækstmuld til at forgrønne vores baggårde, byhaver og altaner.

Vi kan være med til at gøre byen mere grøn ved at starte hvor vi bor. Her skabes nye fællesskaber, hvor vi kan mødes om plantedage, høstfester og meget andet.

 

Grønne opgaver og social jobs hænger godt sammen, og ved at involvere udsatte borgere i byen i grønt arbejde, skaber der inklusion og sammenhæng i byen.

Sidst men ikke mindst er kompost et

bæredygtig alternativ til spagnum - som er en knap ressource, der udvindes i sarte naturområder - tørve- og højmoser. Når spagnum udvindes udledes co2 og efterlader ørkenligende områder, der tager mange tusind år om at genopbygge. OG så er spagnum tilsat næringstoffer kunstigt, hvor kompost indeholder dem naturligt.

 

DERFOR!

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S