BOLIGFORENINGER

Alt om kompost for

Boligforeninger

Sådan kommer I godt igang med kompostering på jeres boligforening

Du kan download en pdf med information om kompostering for boligforeninger til

højre eller læse videre på siden her.

Det giver god mening at bruge sit grønne affald til næring til grønne gårde, højbede, børne-bede, dyrkning, blomster, grønne altaner og bunddække i gårde, og vise bl.a. foreningens børn, hvordan man kan genanvende sit affald lokalt på en meningsfuldt måde. At se planter vokse omkring en og skabe grønne rum og aktiviteter sammen kan være med til at styrke nabofælleskabet, få styr på affaldssorteringen og bidrage til bedre brug af ressourcer lokalt.

1. Organisering

Det er vigtig at få forankret kompostering i foreningen - det kan være ved et gårdlaug, bestyrelsen eller ved en gruppe af interesserede. Dvs at få defineret hvem der har ansvaret for komposterne.

 

Vi anbefaler ofte at opstarte kompostering som en test i en forening, og prøve af med de beboere der har lysten - om det så er 5 eller 40 beboere. Oftes vil det være dem der bruger gården og de grønne områder i forvejen. Ellers er vores erfaringer at kompostering er for alle aldre.

Melde til kommune

Hvis man vil opstarte fælleskompostering, skal det oftes meldes til kommune. I Københavns Kommune skriver man til miljoe@tmf.kk.dk. Komposten af haveaffald skal IKKE meldes - det er kun hvis det er jeres grønne køkkenrester.

 

 

Ansøgning kan se sådan ud:

2. Sortering af grønt affald

Type af affald

I skal finde ud af hvilke type af grønt affald I gerne vil sortere og kompostere. Skal det være alt grønt affald fra køkkenet eller fraktioner som kaffe og haveaffald.

 

Sorteringsspand

I skal vælge en køkkenspand til sortering, som er let at bruge og let kan tømmes, og så skal den stilles et sted, hvor det er let at komme til den. Spanden kan stå på køkkenbord, gulv eller sættes på skabslåge eller som del af andet affaldssortering.

 

De findes i priserklasser fra 40-500 kr., og det er vores erfaringer at det er meget individuelt, hvilken spand man vælger til sin køkken.

Vejledning

Hav din sorteringsvejledning lige ved spande og synlig i køkkenet, så du hurtig kan orientere dig, om hvad der kan komposteres.

 

Du kan downloade Kompostbudenes sorteringsguide til højre.

 

Tømning

I skal tømme jeres spand ca. hver 2. dag, så I ikke får bananfluer eller lugtgener. Brug ikke bioposer, da for at få en optimal komposteringproces og for at mikro- og makroorganismer kan fordele sig og bevæge sig skal affaldet have kontakt med andet affald.

Sorteringsguide

3. Kompostering

Valg af kompostbeholder

Valget af kompostebeholderen hænger sammen med valg af komposteringsmetode. Hvis det er kold-kompostering dvs. i ikke-isolerede beholdere tager processen længere tid (8-12 md.), men kræver til gengæld mindre vedligehold. Hertil kan man tilsætte kompostorme, der kan hjælpe med at gøre processen hurtigere. Ved varm-kompostering er beholdere isolerede og ofte også lidt dyrere. Processen kan varer ned til 4 måneder, og kan blive ret succesfuld.

 

I skal gøre jer følgende overvejelser:

  • hvilken type og hvor meget affald skal vi kompostere?
  • hvem skal vedligeholde det?

 

I kan se en oversigt over forskellige typer af kompostbeholdere vi har testet under "Kompostbeholdere” til inspiration.

 

2 kamre-system

Det er bedst at have mindst 2 beholdere: en aktiv beholder og en passiv beholder. Dvs. en beholder hvor I løbende putter jeres grønne affald i. Når den er fyldt bliver den “passiv”, og sættes til at hvile, så komposten kan blive helt færdig til brug.

 

Man kan med fordelt sætte skilte på om hvilken der er aktiv og hvilken der er passsiv.

 

Vedligeholdelse

Beluft din kompost 2-4 gange månedlig alt efter sæson. Dvs om sommeren hvor der er varmt gøres det oftere, og vinteren behøves man næsten ikke vedligeholde. Processen kan gå helt i stå ved frost, men vil så gå igang igen, så snart vejret er varmere.

Når du belufter eller omstikker, så tager du en greb, og sikrer luft ned i komposten dvs. du vender den 15-20 gange. 2-3 gange årligt vender du hele komposten efter behov.

 

Opstart af kompost

Kompost er lidt som surdej - det er rigtig godt at bruge lidt fra en anden kompost til at sætte processen igang, da den indeholder massevis at mikroorganismer og svampe, der er med til at nedbryde det grønne affald. Hvis man ikke lige kan finde noget gammel kompost kan man med fordel tage nogle spadefulde lokal jord, som også indeholder en masse mikroorganismer m.m.

4. Brug af komposten

Hvornår er komposten færdig?

Komposten er færdig når den ligner jord og dufter af skovbund. Hvis den har klumper kan man evt. si dem fra, og lade dem kompostere lidt længere. Ellers blot grave dem nederste i bedet.

 

Blandingsforhold

Bland komposten i 1:1:1 - dvs ca. 1/3 kompost - ca. 1/3 sand - og ca. 1/3 jord fra sidste år (overskudsjord fra potter, bede etc.) Sand kan udelades.

 

Hvis I har bede kan komposten direkte vendes i bedets jord eller lægges i et 3-5 cm lag øverst.

Hvor kan komposten bruges?

Komposten kan bruges som næring til alle planter, bede og grønne områder. Brug den til grøntsager, brug den i et børne-bed, brug den som bunddække på grønne områder, brug den til dyrkningsworkshop og aktiviteter i foreninger, brug den til potter, krukker og altaner. Dvs brug den som du ellers vil bruge jord du køber i sække.

Vil du vide mere?

Se mere under “Alt om kompost” for mere detaljeret beskrivelse komposteringsprocessen, vedligehold, kompost-myter, og hvad man skal gøre hvis komposten lugter, er for tør etc.

Se hvordan andre har gjort det

Email

info@kompostbudene.dk

 

Adresse

Jemtelandsgade 3, 4. sal

2300 København S